Cờ Hình Tiêu Chuẩn

Nội dung:

1. Định nghĩa quân cờ và ký hiệu
2. Các trường hợp tính điểm
3. Một vài lưu ý
4. Luật thắng thua
5. Thống kê các dạng xếp hình cơ bản trong cờ hình tiêu chuẩn
6. Giới thiệu sơ bộ 12 nước khai cờ trong cờ hình tiêu chuẩn

***********
Một phút tóm tắt ván đấu Cờ Hình Tiêu Chuẩn   1. Định nghĩa quân cờ và ký hiệu

   Mỗi bên có 9 quân cờ thi đấu và 1 quân Biên - ban đầu sắp xếp trên bàn cờ như trên Hình 3.1.

   * Trong cờ hình, khi đặt một quân cờ nào đó tại một ô vuông nhỏ thì chúng ta hiểu rằng tâm của quân cờ luôn trùng với tâm của ô vuông.
   * Tâm của mỗi ô vuông luôn tồn tại nhưng nó chỉ được xác định khi có một quân cờ đặt tại ô vuông đó.

   * Trong cờ hình tiêu chuẩn, hầu hết các quân cờ không mang "giá trị hình học" cố định mà chúng có đặc tính tùy biến cao.   * Sau khi thực hiện một nước đi nào đó thì người đi cờ có quyền lựa chọn những "giá trị hình học" thích hợp để gán cho các quân cờ ( cả quân bên mình và quân đối phương) nhằm đạt được một mục tiêu xếp hình đề ra. Người chơi cờ có thể lựa chọn các giá trị khác nhau để gán cho mỗi quân cờ. Các "giá trị" được gán tạm thời này chỉ tồn tại nhất thời, khi đối phương đi nước cờ mới thì họ lại có quyền thay đổi các giá trị thích hợp tùy theo điều kiện xếp hình cụ thể.Hình 3.1: Sắp xếp quân cờ trên bàn cờ hình tiêu chuẩn
      a. Quân Điểm: quân Điểm có ký hiệu dấu chấm tròn ở giữa quân cờ, biểu diễn một điểm trên bàn cờ và điểm đó cũng trùng với vị trí tâm của quân Điểm. Mỗi bên có 2 quân Điểm.     b. Quân Trục: quân Trục biểu diễn một đoạn thẳng tùy chỉnh (có giá trị >0) nằm trên trục dọc hoặc trục ngang của bàn cờ (khái niệm về trục dọc, trục ngang, trục chéo đã được trình bày trong phần giới thiệu chung). Vị trí tâm quân Trục là một điểm trên đoạn thẳng đó. Điều này có nghĩa là, vị trí quân Trục có thể là điểm đầu, điểm cuối hoặc ở khoảng giữa của đoạn thẳng do nó tạo ra. Đoạn thẳng do quân Trục biểu diễn nằm trên trục nào? Có độ dài bao nhiêu là do người thực hiện nước đi cờ lựa chọn. Phải biết ít nhất 2 điểm là điểm đầu và điểm cuối của một đoạn thẳng mới có thể xác định được đoạn thẳng đó. Quân Trục được ký hiệu là một đoạn thẳng nét liền. Mỗi bên có 1 quân Trục.
    c. Quân Trục Chéo (tên viết tắt: Quân Chéo) : quân chéo biểu diễn một đoạn thẳng tùy chỉnh (có giá trị >0) nằm trên một trục chéo nào đó của bàn cờ (tại tâm mỗi ô vuông nhỏ  ta xác định được hai trục chéo của bàn cờ - riêng 4 ô vuông ở 4 góc bàn cờ chỉ xác định được 1 trục chéo). Vị trí đặt quân Chéo là một điểm trên đoạn thẳng đó. Các đặc tính của đoạn thẳng do quân Chéo biểu diễn giống như đoạn thẳng do quân Trục biểu diễn chỉ khác nhau ở chỗ: quân Trục biểu diễn đoạn thẳng trên trục dọc và trục ngang còn quân Chéo biểu diễn đoạn thẳng trên các trục chéo của bàn cờ. Quân Chéo được ký hiệu là một đoạn thẳng nét đứt. Mỗi bên có 1 quân Chéo.
   d. Quân Góc Vuông (tên viết tắt: Quân Vuông)quân vuông biểu diễn một góc vuông tùy chỉnh, vị trí tâm quân Vuông là đỉnh của góc vuông đó, hai cạnh của góc vuông là các đoạn thẳng có độ dài tùy biến (giá trị >0), góc vuông này có thể xoay quanh đỉnh của nó đến vị trí thích hợp. Người thực hiện nước đi cờ có quyền xác định góc vuông do quân Vuông biểu diễn. Quân Vuông chỉ biểu diễn 1 góc vuông chứ không phải 2 góc vuông đối đỉnh. Quân Vuông được ký hiệu bằng 2 góc vuông đối đỉnh với các đường nét liền và nét đứt. Ký hiệu này cho thấy quân Vuông có thể tạo ra một góc vuông có các cạnh nằm trên trục ngang và trục dọc hoặc một góc vuông có các cạnh nằm trên hai trục chéo của bàn cờ. Mỗi bên có 1 quân Vuông.
  e. Quân Góc Nhọn (tên viết tắt: Quân Nhọn):  quân Nhọn biểu diễn một góc 45 độ tùy chỉnh, vị trí tâm quân Nhọn là đỉnh của góc 45 độ đó, hai cạnh của góc 45 độ là các đoạn thẳng có độ dài tùy biến (giá trị >0), góc nhọn này có thể xoay quanh đỉnh của nó đến vị trí thích hợp. Người thực hiện nước đi cờ có quyền xác định góc 45 độ do quân Nhọn biểu diễn. Quân Nhọn được ký hiệu bằng 2 góc 45 độ đối đỉnh với các đường nét liền và nét đứt. Ký hiệu này cho thấy quân Nhọn có thể tạo ra một góc 45 độ có các cạnh nằm trên trục ngang, trục dọc hoặc  trục chéo. Mỗi bên có 1 quân Nhọn.
  f. Quân Tam Giác (tên viết tắt: Quân Tam): quân Tam biểu diễn một tam giác tùy chỉnh (độ dài các cạnh >0), tam giác này có 1 đỉnh tại vị trí tâm của quân Tam còn 2 đỉnh khác do người chơi cờ xác định. Quân Tam được ký hiệu bằng 1 tam giác. Mỗi bên có một quân Tam.
  g. Quân Tứ Giác (tên viết tắt: Quân Tứ): quân Tứ biểu diễn một tứ giác tùy chỉnh (độ dài các cạnh >0), tứ giác này có 1 đỉnh tại vị trí tâm của quân Tứ còn 3 đỉnh khác do người chơi cờ xác định. Quân Tứ được ký hiệu bằng một tứ giác. Mỗi bên có một quân Tứ.
  h. Quân Đường Tròn (tên viết tắt: Quân Tròn): quân Tròn biểu diễn một đường tròn tùy chỉnh (có bán kính >0), vị trí đặt quân Tròn là tâm của đường tròn còn bán kính của đường tròn do người chơi cờ xác định. Quân Tròn được ký hiệu bằng đường tròn có tâm xác định. Mỗi bên có một quân Tròn.
  i. Quân Biên:  quân Biên là một quân phụ, không dùng cho thi đấu, quân Biên đặt ở phía ngoài của bàn cờ chính (ở Biên của bàn cờ). Quân Biên dùng để đánh dấu (Biên nhận) điểm số mà mỗi bên đạt được trong quá trình thi đấu. Mặt trên của quân Biên có ký hiệu chữ G (chữ đầu của cụm từ Geometric chess) , mặt dưới của nó có ký hiệu hình ngôi sao. 
                                                                                          
    Ban đầu quân Biên hiển thị hình chữ G, khi bên nào giành chiến thắng ở một hiệp thi đấu thì quân Biên bên đó được lật lên thể hiện hình ngôi sao. Như vậy quân Biên vừa ghi nhận điểm số vừa cho biết bên nào đã thắng ở các hiệp thi đấu. Mỗi bên có một quân Biên.

j. Cách di chuyển quân cờ: Đã trình bày trong phần Giới thiệu về Cờ hìnhNói ngắn gọn thì mỗi quân Cờ Hình di chuyển giống quân Hậu trong Cờ Vua.
  2. Các trường hợp tính điểm  
  a. Quy định chung   * Chỉ xem xét tính điểm cho bên nào vừa thực hiện xong nước đi.   * Một dạng hình học được xem là hợp lệ và có tính điểm cho bên vừa kết thúc nước đi phải có các đặc điểm sau.


    + Quân cờ tham gia xếp hình phải bao gồm quân của cả hai bên và số quân của bên có nước đi sau cùng phải lớn hơn hoặc bằng số quân của đối phương
    + Tất cả các góc, các cạnh, các đỉnh (nếu có) của mỗi quân tham gia xếp hình phải tham gia trọn vẹn vào việc hình thành nên hình dạng đó.
    + Hình dạng hình học do các quân cờ tạo thành phải tuân theo logic hình học hợp lý.
    + Các góc, các cạnh, các đoạn thẳng không được chồng lấn lên nhau

   * Để dễ nhìn, các hình minh họa ở phần trình bày tiếp theo chỉ đề cập đến những quân cờ tham gia xếp hình và bỏ qua những quân cờ còn lại trên bàn cờ

   b. Xếp đoạn thẳng cách đều ( 1 – 2 điểm )

    Một đoạn thẳng cách đều được tạo ra khi có ít nhất 3 quân cờ cùng nằm trên một hàng ngang hoặc một cột dọc hoặc một hàng chéo của bàn cờ và chúng hợp thành một đoạn thẳng hình học, trong đó khoảng cách giữa hai quân cờ liên tiếp luôn bằng nhau.

 * Hình 3.2 minh họa một số cách xếp đoạn thẳng cách đều gồm 3 quân cờ.


Hình 3.2: Xếp đoạn thẳng cách đều

     + Đoạn thẳng cách đều phía trên của hình 3.2 được tạo bởi 2 quân Điểm và 1 quân Trục, bao gồm quân cờ của cả hai bên đồng thời khoảng cách giữa hai quân cờ liền nhau đều bằng 1 cạnh ô vuông. Trong 3 quân cờ tham gia xếp đoạn thẳng cách đều này thì 2 quân Điểm chỉ thể hiện là 2 điểm rời rạc còn quân Trục tạo ra một đoạn thẳng trên trục ngang và nối liền 3 quân cờ lại với nhau. Đoạn thẳng cách đều này nằm trên trục ngang của bàn cờ nên không thể thay quân Trục bằng quân Chéo được. Khi đổi vị trí của các quân Điểm và quân Trục ta vẫn thu được một đoạn thẳng cách đều.

   + Đoạn thẳng cách đều ở phía dưới hình 3.2 được tạo bởi 1 quân Chéo và 2 quân Điểm. Quân cờ ở giữa cách đều hai quân cờ còn lại một khoảng bằng hai lần chiều dài đường chéo ô vuông. Đây là đoạn thẳng nằm trên trục chéo nên không thể thay quân Chéo bằng quân Trục được.

    - Giả sử bên quân đỏ đã đi nước cờ sau cùng để tạo ra một đoạn thẳng cách đều như trên hình 3.2. Đoạn thẳng cách đều này được sắp xếp bằng quân cờ của cả hai bên đồng thời số quân đỏ là 2 còn số quân đen là 1 (nghĩa là số quân đỏ lớn hơn số quân đen).  Khi đó bên đỏ sẽ được cộng 1 điểm.
   - Nếu bên đen đi nước cờ sau cùng mà tạo ra một đoạn thẳng như trên hình 3.2 thì bên đen không được tính điểm (vì số quân đen ít hơn số quân đỏ) và bên đỏ cũng không có điểm.

   * Hình 3.3 minh họa một vài trường hợp xếp đoạn thẳng cách đều hợp lệ khác.


Hình 3.3: Xếp đoạn thẳng cách đều

    + Phía trên của Hình 3.3 là đoạn thẳng cách đều được tạo ra từ 2 quân Trục và 1 quân Điểm. Mặc dù ở đây sử dụng 2 quân Trục để xếp hình nhưng vẫn không bị chồng lấn là do người chơi có quyền tùy chỉnh độ dài của đoạn thẳng do quân Trục tạo ra.

    + Phía dưới của Hình 3.3 là đoạn thẳng cách đều được tạo ra từ 2 quân Chéo và 1 quân Điểm.

    * Hình 3.4 minh họa trường hợp "quân cản" khi xếp đoạn thẳng cách đều. Nếu bỏ quân Vuông đỏ ở đoạn thẳng phía trên của Hình 3.4 ta sẽ được một đoạn thẳng cách đều. Tương tự vậy, nếu bỏ quân Tam đen ở đoạn thẳng phía dưới Hình 3.4 ta cũng được một đoạn thẳng cách đều. Quân Vuông và quân Tam trong trường hợp này được gọi là quân cản.


Hình 3.4: "quân cản" khi xếp đoạn thẳng cách đều

  * Hình 3.5 minh họa hai đoạn thẳng cách đều gồm 4 quân cờ. Khi tạo được một đoạn thẳng cách đều hợp lệ có từ 4 quân cờ trở lên thì được tính 2 điểm.


Hình 3.5: Xếp đoạn thẳng cách đều gồm 4 quân cờ

    + Đoạn thẳng cách đều ở phía trên của Hình 3.5 có số quân cờ hai bên đều bằng 2 nên bên nào đi nước sau cùng tạo ra cũng được coi là hợp lệ và được cộng 2 điểm.

    + Đoạn thẳng cách đều ở phía dưới Hình 3.5 có số quân đỏ là 3 còn số quân đen là 1 nên: nếu đoạn thẳng này do bên đỏ tạo ra thì được tính 2 điểm còn nếu do bên đen đi nước sau cùng tạo ra thì không bên nào có thêm điểm.

   c. Xếp hình tam giác (1 điểm)

   Tam giác là một hình có 3 đỉnh và 3 cạnh. Trong cờ hình, một tam giác được xem là hợp lệ khi tại mỗi đỉnh phải có một quân cờ định vị và các quân cờ đó phải tạo ra ba cạnh của tam giác, các cạnh của tam giác phải nằm trên trục ngang, trục dọc hoặc trục chéo của bàn cờ.

     Có nhiều cách sắp xếp một tam giác hợp lệ. Hình 3.6 minh họa cách xếp hai hình tam giác hợp lệ.Hình 3.6: Xếp tam giác bằng 3 quân cờ

     + Tam giác ở phía trên của Hình 3.6 được tạo bởi quân Tam và 2 quân Điểm. Quân Tam có thể tạo ra một tam giác tùy chỉnh có 1 đỉnh tại vị trí quân Tam còn 2 đỉnh khác do người chơi cờ lựa chọn, do đó nếu chọn 2 quân Điểm làm hai đỉnh còn lại thì ta có một hình tam giác hợp lệ. Nếu bên đỏ có nước đi sau cùng để tạo ra hình tam giác này thì được cộng thêm 1 điểm (vì số quân đỏ nhiều hơn số quân đen).

    + Tam giác phía dưới của Hình 3.6 được tạo bởi 1 quân Vuông, 1 quân Trục và 1 quân Điểm. Đây là một tam giác vuông cân có 2 cạnh bên do quân Vuông tạo ra còn cạnh đáy nằm trên trục ngang do quân Trục tạo thành, quân Điểm chỉ đóng vai trò là 1 đỉnh của tam giác. Nếu bên đen có nước đi sau cùng để tạo ra tam giác này thì được cộng 1 điểm (vì số quân đen nhiều hơn quân đỏ). 

     Hình 3.7 minh họa cách xếp tam giác không hợp lệ.


Hình 3.7: Xếp hình tam giác không hợp lệ

     + Tam giác phía trên của Hình 3.7 có 3 cạnh do quân Tam tạo ra nên đoạn thẳng do quân Trục tạo ra sẽ phải xếp trùng lên một cạnh của tam giác gây ra hiện tượng chồng lấn và bị coi là không hợp lệ.

    + Tam giác phía dưới Hình 3.7 có 2 cạnh góc vuông do quân Vuông tạo ra, quân Nhọn tạo ra 1 cạnh đáy và 1 cạnh góc vuông nữa, do đó cũng gây ra hiện tượng chồng lấn và bị coi là không hợp lệ. 

     Hình 3.8 minh họa trường hợp tồn tại "quân cản" khi xếp tam giác.


Hình 3.8: "quân cản" và "quân không cản" khi xếp tam giác

    + Tam giác phía trên của Hình 3.8 bị coi là không hợp lệ vì ngoài ba quân cờ ở đỉnh của tam giác ra còn có một quân cờ khác (quân Tứ) nằm trên một cạnh của tam giác. Quân Tứ gọi là quân cản.

   + Tam giác ở phía dưới của Hình 3.8  vẫn được xem là hợp lệ vì quân Tròn nằm ở phía trong của tam giác nên không bị coi là quân cản.

   + Như vậy, nếu ngoài 3 quân cờ ở ba đỉnh của tam giác ra, còn có quân cờ khác định vị trên các cạnh của tam giác thì tam giác đó bị coi là không hợp lệ. Các quân cờ nằm phía trong của tam giác không phải là quân cản.

     d. Xếp hình vuông (2 điểm)

    Hình vuông là hình phải có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông tại các đỉnh của nó. Trong cờ hình, hình vuông hợp lệ phải có 4 quân cờ định vị tại 4 đỉnh  và các quân cờ này phải đủ điều kiện tạo ra các cạnh của hình vuông, các cạnh hình vuông phải nằm trên các trục của bàn cờ. Với những quân cờ hiện có trên bàn cờ, chúng ta có nhiều cách kết hợp để sắp xếp một hình vuông hợp lệ.

    * Hình 3.9 minh họa cách xếp hai hình vuông hợp lệ.


Hình 3.9: Xếp hình vuông hợp lệ

   + Hình vuông ở phía trên Hình 3.9 tạo ra bởi 1 quân Tứ và 3 quân Điểm. Ba quân Điểm xác định ba đỉnh của hình vuông còn quân Tứ xác định một đỉnh còn lại đồng thời tùy chỉnh các cạnh của tứ giác thành 4 cạnh của hình vuông đó. Vì số quân tham gia xếp hình vuông này của mỗi bên đều là 2 nên bên nào đi nước sau cùng tạo ra nó cũng được tính 2 điểm.

   + Hình vuông phía dưới Hình 3.9 được tạo ra bởi 1 quân Vuông, 2 quân Chéo và 1 quân Điểm. Hình vuông này do 3 quân đen và 1 quân đỏ tạo thành nên: nếu bên đen đi nước sau cùng tạo ra hình này thì được cộng 2 điểm, còn nếu bên đỏ đi nước sau cùng tạo ra thì không bên nào được cộng điểm.

   * Hình 3.10 minh họa trường hợp tồn tại "quân cản" khi xếp hình vuông. Khi có 1 quân cờ bất kỳ, ngoài 4 quân cờ tham gia  xếp hình vuông, nằm trên một cạnh nào đó của hình vuông thì hình vuông này bi coi là không hợp lệ.


Hình 3.10: "quân cản" và "quân không cản" khi xếp hình vuông

    + Hình vuông phía dưới của của Hình 3.10 bị xem là không hợp lệ do có quân Tam nằm trên 1 cạnh của hình vuông.

   + Hình vuông phía trên của Hình 3.10 vẫn được xem là hợp lệ do không có "quân cản" nằm trên các cạnh của hình vuông mà chỉ có quân Trục nằm ở bên trong của hình vuông này.

    e. Xếp đường tròn (2 điểm)

    Trong cờ hình, một đường tròn được xem là hợp lệ khi xác định được tâm và ít nhất 3 điểm nằm trên đường tròn đó, tất cả các điểm này phải có quân cờ định vị, quân Tròn phải nằm ở tâm của đường tròn, bán kính xác định bởi quân Tròn và các quân còn lại phải nằm trên trục dọc, trục ngang hoặc trục chéo của bàn cờ. Với những quân cờ hiện có trên bàn cờ, chỉ có vài cách kết hợp để sắp xếp một đường tròn. Không có quân nào khác có thể thay thế vị trí quân Tròn nằm ở tâm của đường tròn.

 

Hình 3.11: Xếp đường tròn hợp lệ

    * Hình 3.11 minh họa cách xếp đường tròn hợp lệ do quân Tròn và 3 quân Điểm tạo thành. Đường tròn này có tâm là vị trí quân Tròn, các bán kính tạo bởi quân Tròn và ba quân Điểm đều nằm trên các trục chéo của bàn cờ. Bên đen hoặc bên đỏ đi nước sau cùng tạo ra đường tròn này thì cũng được cộng 2 điểm (vì số quân tham gia xếp hình của hai bên bằng nhau)

Hình 3.12: Xếp đường tròn không hợp lệ

   * Giả sử bên đỏ tạo ra đường tròn như trên Hình 3.11 và được cộng 2 điểm. Nếu sau đó bên đen di chuyển quân Điểm đang tham gia xếp đường tròn này từ vị trí B4 đến vị trí F4 như trên Hình 3.12 thì không tạo ra một đường tròn mới hợp lệ để tính điểm. Nhưng nếu bên đen di chuyển quân Điểm thứ hai từ nơi khác đến vị trí F4 như trên hình 3.13 để tạo thêm một điểm thứ 4 cách đều tâm thì đường tròn mới này được xem là hợp lệ và có tính điểm.

Hình 3.13: Xếp đường tròn hợp lệ bằng 5 quân cờ

Hình 3.14 minh họa cách xếp đường tròn không hợp lệ. Mặc dù đây cũng là một đường tròn có tâm tại vị trí quân Tròn và xác định được bốn điểm cách đều tâm nhưng các bán kính tạo bởi quân Tròn và các quân Điểm không nằm trên các đường trục của bàn cờ.

Hình 3.14: Xếp đường tròn không hợp lệ

* Hình 3.15 minh họa trường hợp tồn tại "quân cản" khi xếp đường tròn.


Hình 3.15: "quân cản" khi xếp đường tròn

   + Trên hình 3.15, ngoài 3 quân Điểm ra, còn có quân cờ khác - trong trường hợp này là quân Chéo -  cũng nằm tại vị trí cách đều tâm (do quân tròn định vị) nên đường tròn này bị xem là không hợp lệ. Quân Chéo (hay bất kỳ một quân cờ nào khác - ngoài quân Điểm) đều được gọi là "quân cản"

     f. Sắp xếp đa hình

    Trong nhiều trường hợp, khi di chuyển một quân cờ đến vị trí mới chúng ta có thể tạo ra hai hay nhiều hình dạng hình học cơ bản - khi đó ta có một dạng sắp xếp đa hình. Như vậy, sắp xếp đa hình là một dạng tổ hợp các hình đơn lẻ.

    * Khi sắp xếp đa hình, người xếp hình cũng phải tuân theo nguyên tắc sau:

    + Tất cả các cạnh, góc, đỉnh (nếu có) của quân cờ tham gia xếp hình phải tham gia trọn vẹn vào việc sắp xếp.
    + Mỗi hình riêng lẻ, khi tách rời ra phải là một hình hợp lệ tuân theo nguyên lý xếp hình cơ bản đã trình bày ở các phần trước.
    + Các cặp hình riêng lẻ liền nhau có thể dùng chung 1 hoặc 2 quân cờ.
    + Điểm số được tính bằng tổng điểm số của các hình riêng lẻ

    * Ví dụ minh họa về sắp xếp đa hình dùng chung 1 quân cờ.


   + Các bạn hãy chú ý đến quân Điểm thuộc bên đỏ trên hình 3.16. Khi chưa có quân Điểm tại vị trí E6 thì không có một dạng hình học hợp lệ nào, nếu bên đỏ di chuyển quân Điểm tới vị trí E6 sẽ tạo ra 3 tam giác hợp lệ có chung 1 đỉnh. Với nước đi này bên đỏ được cộng thêm 3 điểm (mỗi tam giác được tính 1 điểm).
Hình 3.16: xếp đa hình dùng chung 1 quân cờ

     Hình 3.17 minh họa thêm 2 trường hợp xếp đa hình sử dụng chung 1 quân cờ. Ở phía trên hình Hình 3.17, khi bên đỏ di chuyển quân Tam đến vị trí C9 sẽ tạo ra 2 tam giác hợp lệ sử dụng chung quân Tam (ở đây quân Tam được gán 2 giá trị hình học khác nhau để phục vụ mục đích xếp hình). Với nước đi này bên đỏ ghi được 2 điểm.

   Ở phía dưới hình  Hình 3.17, khi bên đỏ di chuyển quân Vuông đến vị trí G4 sẽ tạo ra 2 tam giác hợp lệ sử dụng chung quân Vuông (ở đây quân Vuông được gán 2 giá trị hình học khác nhau để phục vụ mục đích xếp hình). Với nước đi này bên đỏ ghi được 2 điểm.

Hình 3.17: xếp đa hình dùng chung 1 quân cờ

      * Ví dụ minh họa về sắp xếp đa hình dùng chung 2 quân cờ

  + Các bạn hãy chú ý đến quân Điểm thuộc bên đỏ trên Hình 3.18. Khi chưa có quân Điểm tại vị trí E4 thì không có một hình dạng hình học hợp lệ nào, nếu bên đỏ di chuyển quân Điểm đến vị trí E4 sẽ tạo ra 3 hình dạng hình học hợp lệ: 1 đoạn thẳng cách đều, 1 tam giác và 1 hình vuông. Các hình đơn lẻ này sử dụng chung 2 quân cờ (các quân Điểm tại vị trí E1, E4 ). Với nước đi này bên đỏ được cộng thêm 4 điểm (1 điểm cho đoạn thẳng cách đều, 1 điểm cho tam giác và 2 điểm cho hình vuông).

  
Hình 3.18: xếp đa hình dùng chung 2 quân cờ

   +  Hình 3.19 minh họa thêm 2 trường hợp xếp đa hình sử dụng chung 2 quân cờ. Ở phía trên Hình 3.19, khi bên đỏ di chuyển quân Nhọn đến vị trí C7 sẽ tạo ra 2 tam giác hợp lệ sử dụng chung quân Nhọn & quân Trục (ở đây các quân Trục & quân Nhọn được gán 2 giá trị hình học khác nhau để phục vụ mục đích xếp hình). Với nước đi này bên đỏ ghi được 2 điểm.

   Ở phía dưới  Hình 3.19, khi bên đỏ di chuyển quân Tam đến vị trí F4 sẽ tạo ra 2 tam giác hợp lệ sử dụng chung quân Tam & quân Điểm (ở đây quân Tam được gán 2 giá trị hình học khác nhau để phục vụ mục đích xếp hình). Với nước đi này bên đỏ ghi được 2 điểm.

Hình 3.19: xếp đa hình dùng chung 2 quân cờ

 3. Một vài lưu ý
        a. Hiện tượng xếp hình lặp lại :  giống như ở CỜ HÌNH GIẢN ĐƠN      b. Không ghi điểm bằng cách di chuyển quân cản: giống như ở CỜ HÌNH GIẢN ĐƠN

       c. Tránh sự nhầm lẫn trong sắp xếp đa hình:  giống như ở CỜ HÌNH GIẢN ĐƠN

****


Xem thêm các nội dung khác:
************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét