GAME CỜ HÌNH

Cờ Hình Free 
2 phiên bản là Cờ Hình Giản Đơn & Cờ Hình Tiêu Chuẩn
1 người chơi cùng máy & 2 người chơi******* Cờ Hình là trò chơi trí tuệ đối kháng dành cho 1 người chơi cùng máy hoặc 2 người chơi.
* Cờ Hình có 2 phiên bản là Cờ Hình Giản Đơn & Cờ Hình Tiêu Chuẩn.
* Hướng dẫn chơi Cờ Hình Giản Đơn tóm tắt xem tại Youtube:
*******************


CÁC CHỦ ĐỀ
*************************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét